Naše služby

Ekonomická činnosť

 • Výpočet miezd zamestnancov
 • Vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch vedenie mzdového účtovníctva
 • Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • Vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • Vypracovanie hlásenia o vyúčtovanie dane
 • Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • Spracovanie peňažného denníka
 • Vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie mzdového účtovníctva
 • Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • Zostavenie mesačných účtovných závierok a výstupov
 • Zaúčtovanie účtovných dokladov vo forme účtovných zápisov – predkontácií do účtovných kníh
 • Vedenie evidencie, inventarizácia investičného majetku a výpočet odpisov
 • Kontrola pohľadávok a záväzkov
 • Účtovné poradenstvo
 • Revízia a rekonštrukcia účtovníctva minulých období
 • Tvorba interných smerníc, resp. konzultácie pri ich tvorbe
 • Príprava účtovníctva pre účely konsolidácie
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Inventarizácia
 • Vypracovanie zákonom stanovených príloh pre účely daňového priznania k dani z príjmu (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Vypracovanie všeobecnej daňovej registrácie a registrácie za platiteľa DPH
 • Vypracovanie oznámenia o zabezpečení dane
 • Ekonomické poradenstvo v oblasti daní
 • Poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie
 • Vypracovanie finančných plánov, plánov nákladov a výnosov a business plánov
 • Spracovanie štatistického zisťovania Intrastat-Sk
 • Reporting pre potreby Štatistického úradu
 • Vypracovanie prieskumov, analýz a ekonomických prehľadov podľa špecifík a požiadaviek objednávateľa
 • Poradenstvo pri zakladaní, zmene, zrušeniu obchodných spoločností, prevody obchodného podielu
 • Poradenstvo v pracovnom práve
 • Analýza a tvorba interných smerníc v súlade s platným právom

Stavebná činnosť

 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky
 • text položky

Fond rozvoja

Cieľom projektu je vybavenie stolárskej dielne, ktorá bude rekonštruovať staré typy nábytku.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis a leo id eros ultricies venenatis quis quis purus. Nullam volutpat nisi non tortor feugiat rutrum. Cras rutrum augue eget pellentesque feugiat. Quisque hendrerit tincidunt gravida. Cras vehicula finibus massa sed laoreet. Suspendisse aliquam sapien orci, sit amet dapibus velit feugiat at. Etiam aliquet varius diam. Sed in rutrum ante. Aliquam blandit elementum mi a rutrum. Donec et consequat velit. Suspendisse fermentum mattis neque. Maecenas fringilla, eros non pretium aliquam, ante nunc elementum sapien, vitae laoreet tellus massa a ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tortor nunc, congue nec accumsan ut, blandit sed metus. Morbi finibus lacinia maximus. Vestibulum tempus massa et nulla semper convallis.